+420 608 281 854 info@uverybezruceni.cz

FAQ

Odpovědi na Vaše otázky (FAQ)

Opravdu jsou Vaše služby zcela zdarma?

Zprostředkování našich služeb je v rámci Úvěru bez ručení opravdu zcela zdarma. Neúčtujeme žádné poplatky předem, v průběhu či po úspěšném (nebo i neúspěšném) ukončení realizace.

Negativní záznam v registrech je překážkou?

Protože historii v registrech typu BRKI, NRKI a SOLUS nesledujeme, překážkou není. Mnohem více nás zajímá dlouhodobý horizont než dvě opožděné splátky za poslední tři roky.

Podléhá úroková sazba úvěru fixaci?

Úrok Úvěru bez ručení je fixován na celou dobu sjednaného splátkového kalendáře – tedy je konstantní a nemění se. Tato fixace však nijak nebrání předčasnému splacení úvěru zcela bez dalších nákladů a nevyčerpaných úroků.

Jaké po mě budete chtít podklady?

Protože je náš úvěr nezajištěn, není možné nežádat žádné další podklady.
V každém případě je třeba doložit identifikaci žadatele (firmy), osoby za ní jednající (Vás) a vhodným způsobem doložit Vaše ekonomické výsledky. U osob podnikajících jako fyzické subjekty postačí tři poslední po sobě jdoucí výpisy z běžného podnikatelského účtu a u právnických běžná forma ekonomických výsledků (rozvaha + výkazy).

Kolik času zabere vyřízení úvěru?

Opravdu velmi málo. Vše samozřejmě závisí na Vaší součinnosti, ale pokud je vše v pořádku, tak ráno požádáte + dodáte podklady a obědváte s informací o schválení úvěru. Jeho čerpání probíhá následující pracovní den.

Součástí žádosti a podkladů jsou v menším rozsahu i mé osobní údaje. Jak s nimi nakládáte?

Společnost KAPOLI a.s., které je provozovatelem tohoto webu, je registrována na Úřadu na Ochranu Osobních Údajů pod číslem 00047170. Při odeslání formuláře žádosti musí každý klient souhlasit se zpracováním jeho osobních údajů. Tento souhlas ale není jednostranný, taktéž společnost se zavazuje s těmito údaji nakládat v rozsahu, uvedeném s Souhlasu, a dle platných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Je možné úvěr splatit dříve a za jakých podmínek?

Produkt úvěr bez ručení, tedy dlužnou poskytnutou jistinu, je možné splatit kdykoli v průběhu trvání splátkového kalendáře a to zcela bez jakýchkoli poplatků navíc.


Chybí tu odpověď na Vaší otázku?

Pošlete nám jí pomocí tohoto formuláře a my ji rádi zveřejníme.